رویه ارسال سفارش:

ارسال سفارش با توجه به ابعاد و وزن محصول توسط روشی که مشتری خود در هنگام سفارش تعیین میکند (به 2 صورت سفارشی و یا پیش تاز) با توجه به تعرفه های مصوب به وی طی 2 روز کاری ارسال میگردد.

 

روش ارسال سفارش